Debatindlæg 31. januar 2024

SYNERGI: Sig farvel til prisloftet på overskudsvarme og invitér den grønne varme ind i de danske hjem

SYNERGI: Sig farvel til prisloftet på overskudsvarme og invitér den grønne varme ind i de danske hjem

Debatindlægget er bragt i Klimamonitor den 31. januar. 

Der findes en næsten uudnyttet grøn og billig energikilde, der bare venter på at blive brugt. En energikilde, som kan fylde fjernvarmerørene med grøn varme og være med til at frigøre Danmark og resten af Europa fra brugen af kul og olie til opvarmning af bygninger. Samtidig er det ifølge Klimarådet den samfundsøkonomisk billigste varmekilde. Det lyder for godt til at være sandt, men det er faktisk fortællingen om overskudsvarme.

Overskudsvarme er den energi, der er i overskud, når for eksempel virksomheder producerer varer, eller datacentre lagrer data. Det er energi, som med gavn kan genbruges i varmeforsyningen. Alligevel forsvinder det meste ud i den blå luft. Vi bruger kun 13 procent af overskudsvarmen i Danmark, selvom fjernvarmeselskaberne og de danske virksomheder er mere end klar til at forløse de mange potentialer.

Svaret på den manglende udnyttelse skal findes i et unødvendigt, bureaukratisk prisloft på overskudsvarme, der er sat i verden for at beskytte forbrugerne, men som reelt modarbejder den grønne omstilling – og i nogle tilfælde endda gør energiregningen højere. Det såkaldte substitutionsprincip beskytter nemlig allerede forbrugerne mod, at fjernvarmeselskaberne køber dyrere varme end nødvendigt. Prisloftet er derfor unødvendig lovgivning med negative konsekvenser for den grønne omstilling. Heldigvis er der håb for, at tiden snart er moden til at fjerne prisloftet på overskudsvarme og gøre varmeforsyningen grønnere, hurtigere.

For nylig gik regeringspartiet Venstre ud med en stærk politisk udmelding i form af et ønske om at fjerne prisloftet på overskudsvarme. Store dele af oppositionen pegede allerede før jul på det samme. Nu mangler vi blot, at resten af regeringen følger trop, så vi kan tage afsked med det unødvendige bureaukrati og invitere den grønne varme ind i de danske hjem.

Vi bør nemlig komme i gang med at forløse de mange potentialer i overskudsvarme, da det kan blive et helt afgørende element i fremtidens klimaneutrale varmeforsyning på nationalt og europæisk plan.

Potentialet i overskudsvarme svarer til tre store havvindmølleparker
Den danske klimaindsats bliver nødt til at have et større fokus på energieffektivitet. Vi skal blive bedre til at udnytte energien på den smarteste og mest omkostningseffektive måde. Det er den rette vej at gå for klimaet og for dansk økonomi. Det er derfor slet ikke holdbart, at vi i dag ikke i tilstrækkelig grad udnytter den tilgængelige overskudsvarme. For potentialerne ved at bruge overskudsvarmen er ekstremt store.

Den manglende udnyttelse af overskudsvarme i Danmark svarer til energiproduktionen fra knap 3 store og moderne havvindmølleparker. Og i europæisk regi svarer overskudsvarmepotentialet til energiproduktionen fra cirka 700 havvindmølleparker. Det er et meget stort potentiale, vi går glip af. Samtidig er det virkelig ærgerligt for de danske boligejere, som godt kunne tænke sig at skifte de kulsorte energikilder ud med et grønt og billigt alternativ.

Der er stadig cirka 100.000 oliefyr og mere end 300.000 gasfyr i Danmark, der opvarmer de danske hjem. Men ved at genanvende overskudsvarmen alene fra virksomhederne kan 100.000 husstande opvarmes med grøn varme. Det kræver dog i første omgang, at regeringen fjerner prisloftet, så de danske virksomheder og fjernvarmeselskaber kan genanvende den overskydende energi og gøre den til en grøn opvarmningskilde. Skal det fulde potentiale udnyttes, bør regeringen samtidig lave en plan for, hvordan vi får vredet så mange grønne og økonomiske gevinster ud af den overskydende varme som muligt. Fortællingen om brugen af overskudsvarme i Danmark bør ikke inkludere et rigidt prisloft, der står i vejen for fjernvarmeselskaberne og virksomhedernes ønske om at gøre brug af en grøn og billig energikilde. Det er ikke et grønt foregangsland værdigt.

Det er tid til at sige farvel til prisloftet på overskudsvarme og invitere den grønne varme ind i de danske hjem.

Aktuelt

Vis alle

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i artikler, rapporter, pressemeddelelser og anden kommunikation fra SYNERGI.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev