Partnerskaber

DENEFF

SYNERGI har indgået partnerskab med den tyske søsterforening DENEFF (Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz). SYNERGI og DENEFF deler en ambition om at skabe et mere energieffektivt Europa, og vi drager stor nytte af den løbende erfaringsudveksling mellem Danmark og Tyskland, særligt i forhold til en ambitiøs implementering af EU-lovgivning.

European Council For An Energy Efficient Economy Eceee Vector Logo

SYNERGI er medlem af ECEEE (the European Council for an Energy Efficient Economy). ECEEE er en medlemsbaseret non-profit forening, som udarbejder evidensbaserede rapporter og faciliterer vidensdeling om energipolitik på tværs af Europa.

Logo Renovate 1

SYNERGI er medlem af Renovate Europe, der organiserer de nationale interesseorganisationer i EU, som arbejder for en højere renoveringsrate og energieffektivisering af Europas bygninger. Kun 10 pct. af EU’s bygninger er energieffektive, og energirenovering af bygninger er fuldstændig afgørende, hvis EU skal nå sine forpligtelser i Paris-aftalen.

0 3

Rådet for Grøn Omstilling er en uafhængig miljøorganisation, der arbejder for at fremme en grøn og bæredygtig omstilling af samfundet. SYNERGI samarbejder med Rådet for Grøn Omstilling om at opnå de højest mulige ambitioner i dansk klima- og energipolitik, herunder et øget fokus på energieffektivitet som et vigtigt element i at nå målet om nettonuludledning i Danmark og EU senest i 2050.