Partnerskaber

DENEFF

SYNERGI har indgået partnerskab med den tyske søsterforening DENEFF (Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz). SYNERGI og DENEFF deler en ambition om at skabe et mere energieffektivt Europa, og vi drager stor nytte af den løbende erfaringsudveksling mellem Danmark og Tyskland, særligt i forhold til en ambitiøs implementering af EU-lovgivning.

European Council For An Energy Efficient Economy Eceee Vector Logo

SYNERGI er medlem af ECEEE (the European Council for an Energy Efficient Economy). ECEEE er en medlemsbaseret non-profit forening, som udarbejder evidensbaserede rapporter og faciliterer vidensdeling om energipolitik på tværs af Europa.

Logo Renovate 1

SYNERGI er medlem af Renovate Europe, der organiserer de nationale interesseorganisationer i EU, som arbejder for en højere renoveringsrate og energieffektivisering af Europas bygninger. Kun 10 pct. af EU’s bygninger er energieffektive, og energirenovering af bygninger er fuldstændig afgørende, hvis EU skal nå sine forpligtelser i Paris-aftalen.

0 3

Rådet for Grøn Omstilling er en uafhængig miljøorganisation, der arbejder for at fremme en grøn og bæredygtig omstilling af samfundet. SYNERGI samarbejder med Rådet for Grøn Omstilling om at opnå de højest mulige ambitioner i dansk klima- og energipolitik, herunder et øget fokus på energieffektivitet som et vigtigt element i at nå målet om nettonuludledning i Danmark og EU senest i 2050.

01. Foretrukne Logo

SYNERGI er medlem af Energy Cluster Denmark, en klyngeorganisation for hele den samlede energisektor i landet. Organisationens vision er, at Danmark skal være en grøn førernation for udvikling og demonstration af innovative og globale energiløsninger.

CONCITO Logo 2022

SYNERGI er medlem af CONCITO, der er en uafhængig videnspartner for beslutningstagere på tværs af det danske samfund – politikere, erhvervsliv, den akademiske verden og civilsamfundet. CONCITOs formål er at omsætte relevant viden til klimahandling og derved accelerere den grønne omstilling både i Danmark og internationalt.

Læs mere på CONCITOs hjemmeside.

Blå, To Linjer

TEKNIQ Arbejdsgiverne er Danmarks tredjestørste arbejdsgiverorganisation. Og består af 4.100 virksomheder inden for el, vvs og metal. TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemmer bidrager til den grønne omstilling af Danmark med tekniske og innovative løsninger med fokus på bl.a. energieffektivitet. SYNERGI har indgået et partnerskab med TEKNIQ Arbejdsgiverne for at styrke arbejdet for et mere energieffektivt Danmark og på den måde forkorte vejen til et klimaneutralt samfund.

Læs mere på TEKNIQ Arbejdsgivernes hjemmeside