Energieffektivitet
                          gør Danmark
                     grønnere hurtigere

 

Et Danmark helt på grøn energi. Den drøm ligger langt ude i fremtiden. Det tager f.eks. 10 år at bygge en energiø og mindst 20 år, før vi er helt omstillet til grøn energi.

Men bruger vi vores sparsomme energi mere effektivt, kan vi reducere vores CO2-udledninger markant og nå vores klimamål hurtigere. Vi kan sætte fart på den grønne omstilling, hvis vi bruger de energieffektive løsninger, vi allerede har - og endda selv har opfundet.

SYNERGI har derfor lanceret kampagnen grønnere hurtigere. Med kampagnen vil vi udbrede kendskabet til, hvordan energieffektivitet kan bringe os tættere på et Danmark, der udelukkende kører på grøn energi.

Vi bliver nemlig grønnere hurtigere, når vi energirenoverer vores bygninger, energieffektiviserer vores virksomheder, udnytter overskudsvarmen samt styrer og flytter vores energiforbrug via data og digitalisering. Alt det grønne arbejde luner samtidig hos håndværkere, ingeniører og industri, og så er energirenoverede bygninger endda godt for vores indeklima og trivsel.  

Energieffektivitet gør Danmark grønnere hurtigere.

Energieffektivitet                                                                    gør Danmark                                               fri for gas hurtigere


Energieffektivitet er ikke blot et skridt ud af klimakrisen. Det er også et skridt ud af energikrisen. Det tager mindst 10 år, før Danmark er fri for gas. Men bruger vi energien mere effektivt, kan vi blive uafhængige hurtigere.

 

Energieffektivitet
                          gør Danmark
                     grønnere og sundere


Energieffektivitet giver ikke kun grønnere bygninger. Det giver også sundere bygninger. Bygninger med et sundt indeklima giver danskerne færre sygedage, mere trivsel og bedre koncentrations- og indlæringsevner.

Digitalisering
                gør Danmark
           grønnere hurtigere


Et digitalt energiforbrug baner vejen for et mere effektivt energiforbrug. Gennem bedre brug af data og digital energiovervågning kan vi styre og udnytte vores energi på mere effektiv vis.

Energieffektivitet
                       gør dansk erhverv
                     grønnere hurtigere


Drømmen om et dansk erhverv helt på grøn energi ligger stadig fjernt. Men med et mere effektivt energiforbrug kan vi gøre erhvervet grønnere, hurtigere. For eksempel tager det kun en måned at gøre en mindre virksomhed elektrisk.

Energieffektivitet                                                                    gør danske hjem                                       grønnere hurtigere


Energien i danske boliger bliver grønnere. Men der går mindst 10 år, før alle hjem kører helt på grøn energi. Vi behøver dog ikke vente så længe. Bruger vi energien mere effektivt, kan vi gøre vores boliger grønnere, hurtigere.

Om SYNERGI

SYNERGI er en interesseorganisation, der arbejder for, at Danmark reducerer sit energispild – i industrien, i de offentlige og almene bygninger og i de danske hjem.