Energieffektivitet
gør Danmark
grønnere hurtigere


Et Danmark helt på grøn energi. Den drøm ligger langt ude i fremtiden. Det tager f.eks. 10 år at bygge en energiø og mindst 20 år, før vi er helt omstillet til grøn energi.

Men bruger vi vores sparsomme energi mere effektivt, kan vi reducere vores CO2-udledninger markant og nå vores klimamål hurtigere. Vi kan sætte fart på den grønne omstilling, hvis vi bruger de energieffektive løsninger, vi allerede har - og endda selv har opfundet.

SYNERGI har derfor lanceret kampagnen grønnere hurtigere. Med kampagnen vil vi udbrede kendskabet til, hvordan energieffektivitet kan bringe os tættere på et Danmark, der udelukkende kører på grøn energi.

Om Kampagnen

I disse dage modtager samtlige godt 2.500 byrådsmedlemmer i Danmark et brev fra os. Det gør de, fordi virkeligheden for landets største bygningsejer – kommunerne - er under hastig forandring. Energikrisen truede sidste år med at koste kommunekasserne 1,3 mia. kr. ekstra på energiregningen. Det svarer til mere end 10 mio. kr. i gennemsnit pr. kommune. Et enormt beløb for mange kommuner, der – hvis de høje priser havde varet ved - skulle findes i folkeskolen, på ældreområdet eller et andet sted på det kommunale budget.

Kommunernes bygninger er også omdrejningspunktet for de nye EU-regler i energieffektivitetsdirektivet, som Danmark nu skal i gang med at implementere. Med det nye direktiv kræver EU, at alle kommuner skal spare 1,9 pct. af energiforbruget og energirenovere 3 pct. af bygningsarealet – hvert år. Det bliver en svær opgave. Det er derfor vigtigt, at vi sørger for de rette rammer, så kommunerne kan indfri kravene og drage fordel af potentialerne ved at energirenovere deres bygninger, som lige nu bare venter på at blive forløst.

 

77473104 Ef05 40Cc Ba15 1519Ea3229f6

Kære kommune


Fyringssæsonen er i gang. Det betyder højere kommunale energiudgifter. Heldigvis tyder det ikke på, at vi ser
ind i en ny energikrise, der sidste år truede med at koste kommunerne 1,3 mia. kr. ekstra på energiregningen.
Men vi ved endnu ikke, hvad vinteren vil bringe.

En ny fyringssæson er uanset en god anledning til at tage et kig på kommunens bygninger og finde nye energibesparelser, enten via adfærd, styring eller energirenovering og på den måde sikre en billigere drift.

Samtidig betyder EU’s nye energieffektiviseringsdirektiv, at alle kommuner skal spare 1,9 pct. af energiforbruget og energirenovere 3 pct. af jeres bygningsareal – hvert år.
Og der er gevinster at hente, også for jeres bygninger. Energiselskabet NRGi vurderer, at kommunerne samlet kan spare godt 650 mio. kr. om året på deres energiregning.  Det vil kunne frigive midler fra driften af bygningerne til fx bedre daginstitutioner, flere lærere, mere ældrepleje, eller hvad I vælger at prioritere.

Når I energirenoverer jeres bygninger, er det ikke kun godt for kommunebudgettet. I bidrager også til den
grønne omstilling og forbedrer indeklimaet i bygningerne – og dermed sundheden og trivslen for børnene i
daginstitutionerne og skolerne, for de ældre på plejehjemmene og de mange kommunalt ansatte, der færdes i bygningerne hver dag. Og så skaber I grønne og lokale job.

Med energi-venlig hilsen

Bendt Bendtsen

Bestyrelsesformand i SYNERGI

 

Energieffektivitet
gør Danmark
grønnere hurtigere


Vi bliver nemlig grønnere hurtigere, når vi energirenoverer vores bygninger, energieffektiviserer vores virksomheder, udnytter overskudsvarmen samt styrer og flytter vores energiforbrug via data og digitalisering. Alt det grønne arbejde luner samtidig hos håndværkere, ingeniører og industri, og så er energirenoverede bygninger endda godt for vores indeklima og trivsel. Energieffektivitet gør Danmark grønnere hurtigere. 

 

Om SYNERGI

SYNERGI er en interesseorganisation, der arbejder for, at Danmark reducerer sit energispild – i industrien, i de offentlige og almene bygninger og i de danske hjem.