Debatindlæg 23. januar 2024

SYNERGI og Dansk Erhverv: Overskudsvarme er en lavthængende frugt for den grønne omstilling – vi plukker den bare ikke

SYNERGI og Dansk Erhverv: Overskudsvarme er en lavthængende frugt for den grønne omstilling – vi plukker den bare ikke

Af Katrine Katrine Bjerre, direktør i SYNERGI og Ulrich Bang, underdirektør i Dansk Erhverv. 

Debatindlægget er bragt i Altinget den 23. januar.

Der er et kæmpe paradoks i den grønne omstilling i Danmark: Vi har en stor, lavthængende, grøn frugt i form af overskudsvarme fra det danske erhvervsliv. Vi plukker den bare ikke.

Flere virksomheder ønsker at give overskudsvarmen kvit og frit til den danske fjernvarmesektor. Alligevel er der indført så meget regulering, at det kun er 13 procent af den tilgængelige overskudsvarme, som udnyttes.

Det betyder, at et potentiale svarende til varmebehovet i 100.000 parcelhuse står uudnyttet hen. Det er helt sort, når mange rentable overskudsvarmeprojekter afvises på grund af et bureaukratisk prisloft.

Prisloftet er indført for at beskytte forbrugerne mod for høje priser, men det er unødvendigt: I forvejen stiller det såkaldte substitutionsprincip krav til rentabiliteten.

Samtidig bygger prisloftet på forældede beregninger. Det bør derfor afskaffes.

Ifølge Klimarådet er overskudsvarme i fjernvarmenettet den billigste varmeform. Så i iveren efter at beskytte forbrugerne har man smidt barnet ud med badevandet: God, grøn energi fyres for gråspurvene, mens dyr, sort energi opvarmer danskernes boliger.

Det er et grønt spild, vi ikke har råd til som samfund, når vi netop skal af med gas og kul – og mindske biomasseforbruget.

Dyrt spild
Elforbruget er stærkt stigende. Samtidig halter udbygningen af vedvarende energi. Derfor er det afgørende, at vi får udnyttet energiforbruget langt bedre.

Det gælder eksempelvis i forbindelse med etablering af datacentre, hvor Meta har tilbudt at give sin overskudsvarme gratis til Fjernvarme Fyn i Odense.

Denne investering står på vippen på grund af prisloftet, der rammer med tilbagevirkende kraft.

Det er fuldstændig forrykt, når Fjernvarme Fyn samtidig forsøger at udfase den sidste anvendelse af kulkraft, som er den absolut værste energiform set fra et klimaperspektiv.

Fjernvarme Fyn har investeret 400 millioner kroner i anlæg til at udnytte overskudsvarme fra Metas datacenter. Men prisloftet blokerer for, at overskudsvarmen til 11.000 husstande udnyttes.

Den trecifrede millioninvestering risikerer at blive værdiløs, varmekunderne får en dyrere varmeregning, og Fjernvarme Fyn kan blive nødsaget til at fyre med kul eller naturgas.

Taberne er altså fjernvarmekunderne og klimaet. Vindere? Dem er der ikke nogen af.

Ind med grøn varme – ud med prisloftet
Vi foreslår først og fremmest, at politikerne hurtigst muligt får afmonteret prisloftet. Det er fornuftig afbureaukratisering, der fjerner utidig politisk indblanding og lader markedet om at udnytte overskudsvarmen.

Der er ingen tvivl om, at virksomhederne og fjernvarmeselskaberne gerne vil genanvende den overskydende energi og bidrage positivt til klimaomstillingen, og derfor skal politikerne sørge for, at rammerne er på plads, så det kan lade sig gøre.


Store dele af oppositionen har erklæret sig parate til at fjerne prisloftet. Senest har Venstre også meldt ud, at partiet vil af med prisloftet. Det er et meget vigtigt og stort skridt i den rigtige retning.

Vi mener, at den manglende evne til at udnytte overskudsvarme giver anledning til et egentligt paradigmeskifte i måden, vi tænker grøn omstilling på.

De politisk opstillede barrierer for overskudsvarme handler i høj grad om økonomi – ikke om klimahensyn. Begge dele er vigtigt, og derfor bør der være en bedre balance.

Det er derfor ikke nok at fjerne prisloftet på overskudsvarme. Vi bør også have en plan for, hvordan vi udnytter de enorme potentialer i den massive mængde overskudsvarme, der kun bliver større de kommende år.

I dag lader vi god, grøn energi gå til spilde for i stedet at fyre med fossil energi, der kunne være sparet. Det er ikke fornuftig grøn politik!

Aktuelt

Vis alle

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i artikler, rapporter, pressemeddelelser og anden kommunikation fra SYNERGI.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev