Pressemeddelelser 16. november 2023

Ny koalition: Fjern unødvendige barrierer for grøn varme til tusindvis af boliger

PM: Ny koalition: Fjern unødvendige barrierer for grøn varme til tusindvis af boliger

Varmeforbruget i bl.a. industriproduktion kan genbruges i fjernvarmenettet og levere grøn varme til 100.000 danske boliger. Men langt størstedelen af overskudsvarmen udnyttes ikke og går i stedet til spilde. Det skyldes i høj grad unødvendig politisk indblanding i prisen på overskudsvarme, der hæmmer den grønne omstilling, mener en ny koalition mod energispild.  

Når en virksomhed producerer, køler eller opvarmer, er der grundlæggende to steder, energien kan løbe hen, når den har aftjent sin værnepligt: Ud i atmosfæren eller ned i et fjernvarmerør. Kendt og afprøvet teknologi gør det muligt at føre overskudsvarmen fra fx et datacenter til radiatorerne hos tusindvis af danske familier i nærområdet. Det er godt for den grønne omstilling og sænker fjernevarmekundernes energiregning.

Alligevel udnyttes kun ca. 13 pct. af overskudsvarmen i dag i Danmark. Det skyldes især et rigidt prisloft, der forsøger at løse et problem, der ikke eksisterer. Det mener Dansk Fjernvarme, Dansk Industri, Intelligent Energi og SYNERGI. Parterne lancerer derfor et nyt udspil med fem forslag til, hvordan Danmark bedre kan udnytte overskudsvarme:

  1. Afskaf prisloftet
  2. National strategi for overskudsvarme
  3. Bedre strategisk planlægning
  4. Mere viden, bedre redskaber
  5. Ambitiøs implementering af EU-krav

SYNERGIs bestyrelsesformand, Bendt Bendtsen:

”Et af de helt store mysterier i den grønne omstilling i Danmark er vores ringe evne til at udnytte og genbruge overskudsvarmen. Vi står i en situation, hvor sort, russisk gas kan erstattes af grøn, allerede eksisterende energi til opvarmning af tusindvis af danske boliger. Mig bekendt er gratis varme til landets gråspurve ikke en del af regeringsgrundlaget. Så jeg har ærlig talt meget svært ved at se, hvorfor energiministeren ikke for længst har kastet sig over og forløst potentialet i overskudsvarme. Prisloftet er en tåbelig, unødvendig barriere for den grønne omstilling,” siger Bendt Bendtsen.

Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme:

”Der er et kæmpe uudnyttet potentiale i overskudsvarme fra industri og datacentre og i fremtiden også fra Power-to-X projekter. I fjernvarmen kan overskudsvarmen fortrænge naturgas, olie, kul og reducere brugen af biomasse. Det er en ressource, som vi i et grønt, energieffektivt og sammenhængende energisystem selvfølgelig skal udnytte. Det nye prisloft på udnyttelse af varmen gør det alt for usikkert at drive overskudsvarmeprojekter. Og fordi fjernvarmen allerede er underlagt forbrugerbeskyttelse igennem varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen, vil overskudsvarmeudnyttelse ikke være en belastning for forbrugernes varmepris. Derfor bør prisloftet afskaffes, så vi kan udnytte en vigtig grøn ressource i Danmark.” 

Troels Ranis, vicedirektør i Dansk Industri:

”Prisloftet står i vejen for overskudsvarmeprojekter, der ellers både kunne have givet energibesparelser og været til gavn for forsyningssikkerheden. Og ikke mindst givet billigere varme til forbrugerne. Men prisloftet giver usikkerhed omkring tilbagebetalingstid hos industrivirksomheder og dækning af omkostninger i fjernvarmesektoren, hvorfor projekterne ikke føres ud i livet. Det var ikke det, der var hensigten med den politiske aftale, og derfor må politikerne tilbage til forhandlingsbordet og få fjernet det prisloft. ”

Helle Juhler-Verdoner, branchechef i Intelligent Energi:

”Prisloftet forhindrer investeringer, som giver mening både for økonomi og klima. Det var ikke intentionen med den politiske aftale, der ligger bag. Derfor opfordrer vi regeringen til allerede nu at tage initiativ til at ændre aftalen i samarbejde med forligspartierne. Og fjerne prisloftet. I stedet skal varmeforsyningsloven sikrer, at selskaber og varmeleverandører har frihed til at indgå længerevarende aftaler, der ikke undermineres af reguleringen, og altså ikke har bagudvirkende kraft”.

Koalitionen mener, at prisloftet er unødvendig dobbeltregulering, bl.a. fordi overskudsvarme allerede er underlagt regulering, der sikrer varmekunderne de billigste løsninger. Loftet er ekstra skadeligt, når det nu indføres med tilbagevirkende kraft, så også gode, allerede eksisterende projekter bliver undermineret.

Fakta om overskudsvarme
Alene i Danmark spildes hvert år 11,4 terawatt-timer (tWh) svarende til mere end det dobbelte af Danmarks fjernvarmeproduktion fra olie, fossil gas og kul i 2022. I Europa er spildet samlet 2.860 tWh. Det viser en analyse fra Danfoss. Overskudsvarme har dermed potentiale til stort set at dække EU’s samlede behov for varme og varmt vand. 

I dag leverer overskudsvarme blot 3,5 pct. af fjernvarmen i Danmark. Men overskudsvarme har potentiale til at give grøn varme til 100.000 husstande. I 2045 kan hele fjernvarmeforbruget ifølge Varmeplan Danmark dækkes af overskudsvarme og geotermi.

Eksempel på negative effekter af prisloftet
Prisloftet rammer fra 1. januar 2024 også eksisterende overskudsvarmeprojekter. Fjernvarme Fyn har investeret 400 mio. kr. i anlæg til at udnytte overskudsvarme fra blandt andet Metas datacenter i Odense. Men prisloftet kan blokere for, at overskudsvarme til 11.000 husstande ikke udnyttes: Den trecifrede millioninvestering risikerer at blive værdiløs, og varmekunderne får en dyrere varmeregning.

Læs udspillet: "Overskudsvarme: Fra sort spild til grøn ressource"

Aktuelt

Vis alle

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i artikler, rapporter, pressemeddelelser og anden kommunikation fra SYNERGI.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev