Case: Dansk Energirådgivning

HAI Horsens A/S - Energioptimering styrker konkurrenceevnen

FAKTA om energirenoveringen
1
Reduceret energiforbrug

Efter energioptimeringen er energiforbruget til glasblæsning faldet til under 10 % af, hvad det var før. 

2
Kort tilbagebetalingstid

Ofte betaler energioptimeringer sig selv igen over en ganske kort årrække. Tilbagebetalingstiden på dette projektet var blot 2 år. 

3
Mere bæredygtigt slutprodukt

Energioptimeringen har gjort HAI Horsens A/S til en mere bæredygtig leverandør. Store virksomheder stiller i større grad krav til bæredygtigheden, når de indkøber produkter, hvor en energieffektiv produktion er vigtigt faktor.

Energioptimering: Fra trykluft til eldreven glasblæsning

HAI Horsens A/S specialiserer sig i overfladebehandling af aluminium og har siden 2014 samarbejdet med Dansk Energirådgivning A/S om løbende energioptimering af produktionen i Horsens.

Et af de seneste energispareprojekter, som HAI Horsens A/S har gennemført i samarbejde med Dansk Energirådgivning, er energioptimering af noget af fabrikkens glasblæsningsudstyr.

HAI Horsens A/S har hidtil brugt trykluft til glasblæsning af emner, men trykluft er ikke særlig energivenligt til formålet. Derfor undersøgte virksomheden mulige alternativer og fandt frem til et anlæg, hvor der kan glasblæses uden anvendelse af trykluft. Dette anlæg virker i grove træk ved, at de emner, der skal glasblæses, anbringes på en fikstur i anlægget. Fiksturen bringes i rotation, hvorved der suges glaspartikler op i anlægget, hvor emnerne roterer med høj hastighed igennem glaspartiklerne. Den lille elmotor, som driver rotationen af fiksturen, har et langt mindre energiforbrug end trykluft. Som følge heraf er energiforbruget faldet til under 10 % af, hvad det var før.

”I forbindelse med energioptimeringen af vores glasblæsningsudstyr foretog Dansk Energirådgivning beregninger af energibesparelsen og ansøgte om energisparetilskud til projektet. Vi har ikke selv tid til at lave de nødvendige beregninger og dokumentation, så det er afgørende for os at have en samarbejdspartner, der kan sikre at energispareprojektet bliver realiseret med tilskud til investeringen”

- Jan Køpke Rohdemejer, adm. direktør hos HAI Horsens A/S.

DSC00609 DE

Energioptimering og konkurrenceevne går hånd i hånd

HAI Horsens A/S' adm. direktør fortæller, at der i stigende grad bliver fokuseret på slutproduktets bæredygtighed, og det stiller krav til leverandørerne. Dog er det vigtigt, at en grøn filosofi giver mening. Hos HAI Horsens A/S har fokus været på at mindske klimaftrykket, men det er samtidig nødvendigt at investere i de rentable optimeringsprojekter, som også skaber værdi for virksomhedens økonomi og produktionsprocesser. Det er her, hvor målrettet energioptimering spiller en vigtig rolle.