Pressemeddelelser 29. februar 2024

SYNERGI er enig med Klimarådet: Stort efterslæb i Danmarks EU-forpligtelser

SYNERGI er enig med Klimarådet: Stort efterslæb i Danmarks EU-forpligtelser

Danmark har endnu ikke redegjort for op mod en tredjedel af de energibesparelser, som EU kræver, viser Klimarådets statusrapport, der offentliggøres i dag. ”Vi har en meget stor og vigtig opgave foran os,” mener SYNERGI-direktør Katrine Bjerre. Hun peger på behovet for, at regeringen snart leverer en køreplan for energieffektivitet – gerne i form af en ambitiøs strategi.

Klimarådet har netop offentliggjort sin årlige statusrapport. I den noterer rådet sig blandt andet, at COP28-aftalen opfordrer verdens lande til at fordoble indsatsen for energieffektivitet i 2030.

Derudover fremgår det af rapporten, at Danmark i øjeblikket er meget langt fra at opfylde sin EU-forpligtelse for energieffektivitet. Klimarådet skriver, at det ”tyder meget på, at der kan være behov for en del flere energibesparelsestiltag”, og at Danmark kan have et stort ”reduktionsbehov på cirka 115 PJ”. Det svarer rundt regnet til det samlede energiforbrug i alle huse i Danmark.

Klimarådet peger også på, at der kan være behov for ”en væsentlig merindsats i den offentlige sektor”, som også er omfattet af nye, grønne energisparekrav fra EU.

”Vi har en meget stor og vigtig opgave foran os for at kunne indfri de nye EU-krav i Energieffektivitetsdirektivet og Bygningsdirektivet. Det understreger Klimarådets statusrapport med al tydelighed. Allerede fra i år og frem til 2030 er kravet om energibesparelser fordoblet, og vi bliver nødt til at skrue gevaldigt op for indsatsen for at mindske energispildet. Midlerne til grøn omstilling i industrien, til energirenovering og varmepumper er afgørende for, at vi når i mål. De grønne puljer leverer i dag størstedelen af Danmarks energibesparelser og dermed energispareforpligtelse over for EU. De bør derfor styrkes, så de bliver endnu mere attraktive og effektive,” siger Katrine Bjerre, direktør i SYNERGI. Hun mener, det er vigtigt ikke at se klimakampen isoleret, men i samspil med økonomi, sundhed og andre områder, der er tæt for bundet med den grønne omstilling:

”Det Internationale Energiagentur har tidligere peget på energieffektivitet som det virkemiddel, der skal levere allerflest drivhusgas-reduktioner i den globale grønne omstilling. Vi kommer altså ikke uden om et langt mere effektivt energiforbrug for at nå vores klimamål. Samtidig er energieffektivitet ikke bare grøn omstilling, men også lig med lavere energiregninger, styrket konkurrenceevne for virksomhederne, bedre indeklima og sundhed i bygninger og meget mere.”

Regeringen ventes inden længe at fremlægge sit bud på, hvordan den vil leve op til kravene i Energieffektivitetsdirektivet og Bygningsdirektivet.

SYNERGI håber, at regeringen benytter lejligheden til at levere en holistisk strategi, der kommer hele vejen rundt om Danmarks energiforbrug, og ikke blot sigter efter at minimumsopfylde vores EU-forpligtelser.

”Danmark har traditionelt spillet en meget stor rolle på den europæiske scene, når det handler om energieffektivitet. Vi var længe en rollemodel, de andre EU-lande skelede mod, når de skulle implementere grønne direktiver. Det skal vi være igen. Vi skal gå forrest i den grønne omstilling, som der står i Klimaloven. Derfor er det helt afgørende, at Danmark implementerer ambitiøst og efter direktivernes hensigt. Danske energieffektive virksomheder kan høste op mod 100 mia. kr. i øget eksport til Danmark og øget grøn beskæftigelse, hvis direktiverne implementeres ambitiøst på tværs af EU. En uambitiøs dansk implementering, der danner negativ præcedens i resten af EU, er en meget kortsigtet strategi,” siger Katrine Bjerre og fortsætter:

”Derfor håber jeg, at regeringen snart fremlægger en ambitiøs plan for, hvordan den vil øge energieffektiviteten, opfylde vores forpligtelser i de nye EU-direktiver og sikre, vi leverer de energibesparelser, Klimarådet peger på, vi mangler over for EU. Indsatsen kan med fordel samles i en strategi for energieffektivitet, som SYNERGI og en bred vifte af partier i Folketinget længe har efterspurgt.”

Energieffektivitetsdirektivet og Bygningsdirektivet fastsætter en række nye forpligtelser og øger eksisterende krav til EU’s medlemslande. Nogle initiativer er allerede trådt i kraft, mens andre sættes i gang de kommende år.

Fakta om Klimarådets statusrapport
Klimarådet bemærker i sin årlige statusrapport EU-Kommissionens kritik af, at Danmark ikke anskueliggør, hvordan vi når vores energieffektivitetsforpligtelse og nationale bidrag til EU’s energisparemål.

Rådet vurderer, at der aktuelt kan være en manko i forpligtelsen på 115 PJ. Med en samlet energispareforpligtelse på 385 PJ betyder det, at der med den nuværende politik er et hul svarende til ca. 30 pct. af målet, som regeringen skal udfylde med nye initiativer.

Klimarådet er ikke været i stand til at vurdere udsigterne til, at Danmark opfylder sine forpligtelser skitseret i Bygningsdirektivet, men opfordrer regeringen til at fremlægge en status.

Læs hele Klimarådets statusrapport her

Læs mere om Energieffektivitetsdirektivet og Bygningsdirektivet

 

Aktuelt

Vis alle

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i artikler, rapporter, pressemeddelelser og anden kommunikation fra SYNERGI.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev