Pressemeddelelser 19. april 2022

Danmark kan mere med energieffektivitet - ellers bliver vejen væk fra russisk gas lang 

Danmark kan mere med energieffektivitet - ellers bliver vejen væk fra russisk gas lang

Regeringens plan for at gøre Danmark fri af russisk energi gør intet for at mindske energiforbruget, selv om netop det er løsningen på den korte bane. Vi har brug for alle bidrag til hurtigst muligt at gøre op med afhængigheden af Rusland. Derfor er det ærgerligt, at vi lader de energibesparende redskaber blive i værktøjskassen, mener SYNERGI-direktør Katrine Bjerre M. Eriksen. Hun peger bl.a. på krav til kommunerne, ambitiøse EU-klimamål og støtte til industrien og til private boliger for at mindske energispildet som mulige løsninger.

Regeringen har i dag lanceret sit ”Danmark kan mere II”-udspil, der skal gøre Danmark fri af russisk gas. Forslaget bygger primært på en udbygning af vedvarende energi og konvertering væk fra naturgasfyr. Til gengæld skal man kigge langt efter de energibesparende initiativer.

”Der er intet i dagens udspil, der grundlæggende gør noget ved vores stigende energiforbrug. Vi skal aktivere hele værktøjskassen, hvis vi vitterligt ønsker hurtigst muligt at blive fri af den russiske energi. Men regeringen vælger med sit udspil at lade nogle af de mest effektive og hurtigst virkende værktøjer blive liggende i kassen. Det er meget ærgerligt,” mener Katrine Bjerre M. Eriksen, direktør i SYNERGI.

Der er masser af gode muligheder for at påvirke energiforbruget og dermed behovet for at importere bl.a. gas fra Rusland. Konkret peger SYNERGI bl.a. på løsninger som:

Støtte til energirenoveringer af private boliger: Danskernes boliger tegner sig for en stor del af gas- og olieforbruget i Danmark. Derfor er det fornuftigt at konvertere væk fra olie- og gasfyr, men hvis Danmark for alvor på den korte bane skal væk fra den russiske energi, er konvertering ikke nok. Selve forbruget skal også sænkes.
Krav til kommunerne: Kommunerne har et alt for stort energiforbrug båret af bl.a. gas og olie i deres bygninger, som kunne bruges mere fornuftigt andre steder. Det forbrug skal sænkes markant – og det er endda en god økonomisk investering.
Grøn omstilling af industrien: De grønne, energibesparende projekter står i kø i virksomhederne. Vi skal smidigt støtte virksomhederne, så de kan sætte gang i projekterne allerede i morgen.
Ambitiøse EU-mål: Regeringen mener, at EU-medlemslandenes forpligtelse til at mindske energiforbruget skal blive på de årlige 0,8 pct., som gælder i dag. Det er uambitiøst og vil betyde et langt højere gas- og olieforbrug end nødvendigt frem mod 2030.

”Der er masser af muligheder for at skære en massiv del af vores energiforbrug, bl.a. i bygningsmassen. Fx har langt over halvdelen af både de kommunale bygninger og danskernes huse dårlige energimærker og bruger dermed langt mere energi end nødvendigt, herunder i vid udstrækning olie og gas. Vejen væk fra gas og olie bliver langt hurtigere og billigere, hvis vi går på to ben og både investerer i konverteringer og energieffektivitet. Med dagens udspil humper vi af sted på et ben,” siger Katrine Bjerre.

Klimaminister Dan Jørgensen blev på dagens pressemøde i forbindelse med præsentationen af udspillet spurgt til energieffektivitets rolle på vejen væk fra russisk gas. Ministeren pegede på regeringens forslag til et nyt europæisk energieffektivitetsmål. Det er langt fra nok, mener SYNERGIs direktør.

”Overordnet er missionen at stoppe EU’s bidrag til Ruslands krigsmaskine og sikre et klimaneutralt energiforbrug, og derfor er det fornuftigt, at regeringens ambitioner rækker ud over Danmarks grænser. Regeringen bør aktivt bidrage til et grønnere EU uden afhængighed af en massiv energiimport på mere end halvdelen af unionens forbrug. Det kan regeringen gøre bl.a. ved at presse på for øgede krav og mål om at spare på energien. Desværre er det seneste, vi har hørt fra regeringen, at den ikke ønsker at hæve forpligtelserne til medlemslandene om at spare på energien eller stille krav til alle offentlige bygninger. Det er skidt. Et fortsat højt energiforbrug gør vejen væk fra russisk gas længere,” siger Katrine Bjerre M. Eriksen.

Aktuelt

Vis alle

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i artikler, rapporter, pressemeddelelser og anden kommunikation fra SYNERGI.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev