Pressemeddelelser 25. februar 2022

Bendt Bendtsen efter Klimarådets statusrapport: Vejen til en grøn energiforsyning skal banes af mindre spild

Bendt Bendtsen efter Klimarådets statusrapport: Vejen til en grøn energiforsyning skal banes af mindre spild

Klimarådet vurderer, at der i fremtiden bliver mangel på både bæredygtig biomasse og grøn energi. Den udfordring løses bedst ved at sænke efterspørgslen på energi, mener SYNERGI-formand Bendt Bendtsen, der desuden opfordrer regeringen til hurtigst muligt at fremlægge en klar plan for vejen til 2030.

Elektrificering og en fossilfri energiforsyning er nøgler i den grønne omstilling. Men lige nu tyder det ikke på, at fremtidens grønne energiproduktion kommer til at stå mål med bl.a. behovet for grøn strøm til power-to-X. Desuden er biomasse, som er kilden til en stor del af Danmarks energiforbrug, ikke altid CO2-neutral, og derfor er det ”næppe hensigtsmæssigt” at være afhængig af fx træbiomasse. Sådan lyder to af advarslerne fra Klimarådet i dets netop offentliggjorte statusrapport.

Bendt Bendtsen, bestyrelsesformand i SYNERGI, er enig.

”Energi er og bliver en ressource, som vi skal passe på og aldrig må overforbruge. Datacentre, power-to-X og meget andet kommer til at kræve en stigende og gigantisk mængde energi både på kort og lang sigt. Jeg har svært ved at se en realistisk vej til en klimavenlig energiforsyning uden et markant klogere forbrug med langt mindre spild. Udfordringen er, at vi reelt ikke ved, hvad regeringens ambitioner er for Danmarks energiforbrug. I EU opererer man med klare mål for, i hvilken retning energiforbruget skal hen. Den metode så jeg gerne, at den danske regering lod sig inspirere af,” siger Bendt Bendtsen.

Klimarådet foreslår også en tilskuds- eller bundfradragsordning til at understøtte de mest udsatte erhverv i kølvandet på en kommende CO2-afgift. SYNERGI ser positivt på, at Klimarådet modsat ekspertgruppen for en grøn skattereform vil indføre en teknologineutral tilskudsmodel. SYNERGI foreslår at indføre en frivillig ordning, der minder om PSO-ordningen, som udløb sidste år.

”Det er helt afgørende at undgå CO2-lækager, og derfor er det nødvendigt med en form for støtteordning sideløbende med en CO2-afgift. Der er tale om et begrænset antal virksomheder i den energitunge industri, der kommer ind under sådan en ordning, og derfor kan vores forslag sagtens lade sig gøre i praksis, uden det bliver bureaukratisk tungt. Det, vi foreslår, vil sikre fokus på det, det hele handler om: Begrænsning af CO2-udledning. Det bør ikke være et rent CCS-tilskud, men en teknologineutral ordning, så virksomhederne får mere fleksibilitet ift., hvad der passer til den pågældende situation,” mener Bendt Bendtsen.

Aktuelt

Vis alle

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i artikler, rapporter, pressemeddelelser og anden kommunikation fra SYNERGI.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev