Et ambitiøst EU-klimamål for energieffektivitet kan øge dansk eksport og beskæftigelse markant

Med det nye 55 pct.-mål om reduktion af drivhusgasser har EU besluttet, hvor europæisk klimapolitik skal hen i 2030. I 2021 skal det forhandles, hvordan EU når derhen. Her er der massive interesser for dansk økonomi. Hæves energieffektiviseringsmålet fx til 40 pct. fra 32,5 pct. i dag, vil det betyde en ekstra eksportgevinst for Danmark på 100 mia. kr. Det viser en rapport udarbejdet for SYNERGI.

Arbejdspladser

Et øget EU-mål kan betyde 15.000 ekstra årsværk i Danmark

EU’s mål for energieffektivitet skal genforhandles senere i år, og står det til regeringen, så skal medlemslandene ikke længere blot skære 32,5 pct., men 40 pct. af sit samlede energiforbrug i 2030. Hvis målet øges til de 40 pct. kan det betyde øget beskæftigelse i Danmark med op til 15.000 årsværk. 

Læs hele analysen her. 

Scenarier for et øget klimamål 

EA Energianalyse har for SYNERGI regnet på betydningen af forskellige udfald af de forestående forhandlinger og EU’s nye 55 %-mål om reduktion af drivhusgas-emissioner. Konsulentfirmaet vurderer, at dansk eksport af energieffektiv teknologi kan vokse med 100 mia. kr. frem mod 2030, hvis regeringens mål på 40 pct.