Verdensmål
Et mindre energispild bidrager til verdensmålene på flere områder

Vi arbejder for en bæredygtig verden uden energispild

SYNERGI støtter op om FN’s verdensmål. Grønne bundlinjer gavner verden, og virksomheder har derfor har et særligt ansvar for at arbejde med bæredygtighed i deres strategier.

Energieffektivitet gør det muligt at bidrage til bæredygtighed på flere måder. SYNERGI har udvalgt fire af verdensmålene, som energieffektivitet i særlig grad bidrager til – men det skal understreges, at alle verdensmål skal ses som en del af noget større. Alle 17 verdensmål skal prioriteres, hvis vi vil overlevere en bæredygtig planet til vores børn og børnebørn.

For at se om verden opnår målene, er der opstillet en række delmål og indikatorer.

Her på siden kan du læse mere om, hvordan et mindre energispild bidrager til en mere bæredygtig verden.

Mål 3: Sundhed og trivsel

Vi bruger 90 pct. af vores tid indendørs. Luften i vores boliger, skoler, vuggestuer og på vores arbejdspladser kan være op til fem forurenet end luften udenfor. Fugtige, usunde bygninger kan øge risikoen for astma og andre luftvejssygdomme med op til 40 pct. – og i de værste tilfælde kan det føre til dødsfald, ikke mindst i verdens fattigere lande (delmål 3.9). Ved at energirenovere vores bygninger kan vi sikre et sundt indeklima til gavn for vores trivsel, børnenes indlæring i skolerne og de voksnes velbefindende på arbejdspladserne.

Mål 7: Bæredygtig energi

Mål nr. 7 handler om at sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris. Her spiller energieffektivitet en nøglerolle: Den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten skal fordobles inden 2030 (delmål 7.3), og det internationale samarbejde om at spare på energien skal udvides. På den måde bliver omstillingen til et vedvarende energisystem både hurtigere og billigere.

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

En større og større andel af verdens befolkning bor i byerne. Ikke mindst derfor er verdensmål nr. 11 om bæredygtige byer vigtigt: I takt med at byerne vokser, skal alle sikres adgang til adgang til egnede og sikre boliger til en overkommelige pris, og byudviklingen skal gøres bæredygtig. Alene i Danmark er der et kæmpe renoveringsefterslæb i byerne, og bygningerne er blandt vores største CO2-udledere. Derfor gælder det nu om at sætte mere ambitiøse krav til de offentlige og private bygninger samt at prioritere ressourceeffektivitet (delmål 11.b) herunder i vores energiforbrug.

Mål 13: Klimahandling

Mål nr. 13 er om muligt det mål, der haster mest: Klimaforandringerne kræver akut handling, hvis verden skal gøre sig forhåbninger om at holde de globale temperaturstigninger på et minimum. Hvis verden lærer at bruge energien bedre, vil den globale efterspørgsel på fossile brændsler sænkes. Netop derfor fastholder FN’s Klimapanel og Det Internationale Energiagentur, at energieffektivitet er et af de vigtigste redskaber i den grønne omstilling globalt set.

MC Target 7.3
Delmål 7.3: Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektivitet fordobles.

Læs mere

Du kan læse mere om verdensmålene på UNDP's danske læringssite eller hos Global Compact et netværk for virksomheder og organisationer, der har forpligtet sig til at arbejde for en mere bæredygtig fremtid.