Samfundsøkonomi

Danmark kan halvere klimaregningen ved at mindske energispildet

Sådan halverer vi klimaregningen

Klimaregningen frem mod 2030 kan blive halveret, hvis Danmark begrænser sit energispild. Det viser en rapport, som EA Energianalyse har udarbejdet for Danfoss. Oveni skaber det arbejdspladser, vækst, øget eksport og ruster de danske virksomheder til den stigende globale konkurrence.

Danske virksomheder er blandt verdens bedste til at udvikle grøn teknologi, både når det gælder vindmøller og energieffektive løsninger. 75.000 danskere er beskæftiget i den grønne sektor på tværs af hele landet (Concito, 2019). Tallet forventes at stige til det dobbelt frem mod 2035, hvis det lykkes for de danske virksomheder at få del i den øgede globale efterspørgsel på grønne løsninger.

Siden 2012 er Danmarks eksport af energieffektive løsninger vokset med 19 pct., så Danmark i 2018 eksporterede energieffektive løsninger for 17,3 mia. kr. Det svarer til en femtedel af Danmarks grønne eksport. Tallene, som stammer fra Danmarks Statistik, er konservative og sikkert langt større, da blandt andet salg fra datterselskaber i udlandet og transferpriser ikke tæller med.

Det Internationale Energiagentur vurderer, at efterspørgslen på særligt de energieffektive løsninger vil stige i de kommende år. Faktisk forventes efterspørgslen på bare de energieffektive teknologier at stige til 5.000 mia. kr. frem mod 2035 som følge af implementeringen af Paris-aftalen.

SYNERGI mener:
1
Danmark skal igen være et energieffektivt udstillingsvindue

 

Danmark skal igen være et grønt udstillingsvindue for energieffektivitet på de globale markeder, som kan sikre danske virksomheder ordre i bøgerne og dermed øget dansk eksport og beskæftigelse.

Med den ekspertise, der findes i de danske virksomheder, har vi alle de rigtige forudsætninger for igen at gøre energieffektivitet til et stort, grønt eksporteventyr for Danmark. Men resten af verden har også bemærket, at det grønne er blevet ’good business’ – og derfor kræver det, at man fra politisk side tør gå forrest med ambitiøse mål, rammevilkår og lovgivning, som kan styrke danske virksomheders konkurrenceevne på det globale marked.

2
Den grønne omstilling skal være økonomisk rentabel

 

Des mindre vores energiforbrug er, des billigere bliver omstillingen til et klimaneutralt samfund – og derfor skal Danmark prioritere at begrænse sit energispild for at finansiere den grønne omstilling. Det understøttes af beregninger fra Ea Energianalyse og Klimarådet, som peger på, at energirenovering af bygninger og energieffektivisering af produktionserhverv er blandt de områder, som bør prioriteres økonomisk set, hvis Danmark for alvor skal rykke på den grønne dagsorden.

Finansieringen af Danmarks klimapolitik skal indrettes, så danskerne kan få mest muligt for pengene i den grønne omstilling. Det kan kun lade sig gøre, hvis vi begrænser energispildet.

3
Et effektivt energiforbrug skal sikre et konkurrencedygtigt erhvervsliv

 

I 2019 alene lykkedes det 80 danske virksomheder at spare 73.000 tons CO2 gennem energieffektiviseringsprojekter – dette som en del af Energistyrelsens aftaleordning med energiintensive virksomheder.​ En besparelse, som svarer til 15.000 enfamilieshuses udslip på et helt år.

Det gavner både bundlinje, konkurrenceevne og klimaet, når danske virksomheder begrænser deres energispild, og heldigvis er dansk erhvervsliv allerede i dag blandt verdens mest energieffektive. Alligevel er der fortsat et stort, uforløst potentiale for at bruge energien endnu bedre. Fx vil det styrke virksomhedernes konkurrenceevne yderligere, hvis lovgivningen om udnyttelsen af overskudsvarme ændres.

Energieffektivitet kan halvere klimaregningen i 2030

En rapport, som EA Energianalyse har udarbejdet for Danfoss, peger på, at Danmark skal investere lige så målrettet i energieffektive løsninger som i vedvarende energi og sektorkobling, hvis man vil opnå 2030-målet så billigt som muligt. Rapporten understreger, at der ligger store klimamæssige gevinster i at energirenovere: Ikke mindst i bygningerne og erhvervslivet, hvor udledningen kan reduceres med 2,0 mio. ton CO2 i 2030. Det svarer til 16 pct. af målsætningen om en 70 pct.-reduktion. 

Oveni kan energieffektive løsninger spare samfundet for en ekstraregning på omkring 14 mia. kr. frem mod 2030 i form af lavere brændsels- og energiomkostninger. Det er næsten en halvering af de nettomeromkostninger, der forventes at opstå som følge af 2030-målet.

Klimaregningen kan halveres

Hvis Danmark ikke investerer i energieffektivitet, og der alene satses på en grøn omstilling gennem vedvarende energi, elektrificering og sektorkobling, øges de samlede meromkostninger for at nå en 66 pct. reduktion i 2030 med 14 mia. kr.

Læs mere om den samfundsøkonomisk rentable grønne omstilling