Klimaet

Danmark skal vise verden, hvordan man bruger energien bedst

Et Danmark uden energispild

SYNERGI støtter regeringens mål om, at Danmark skal begrænse sine CO2-udledninger med 70 pct. i 2030. Det kræver, at vi producerer mere grøn energi og elektrificerer samfundet, men også at vi reducerer det danske energispild. Det er også nødvendigt, hvis vi skal leve op til Paris-aftalens mål for 2050.

Vi spilder for meget energi i Danmark. Siden 2014 er energiforbruget steget med 3,5 pct. Men faktisk kunne vi reducere vores energiforbrug med en tredjedel, hvis bare vi brugte energien mere fornuftigt. En mere effektiv brug af energien er et centralt delmål i FN's verdensmål nr. 7, og toneangivende institutioner såsom FN’s Klimapanel (IPCC), Det Internationale Energiagentur (IEA) og EU-Kommissionen anbefaler alle, at energieffektivitet skal være en hjørnesten i den grønne omstilling.

SYNERGI mener, at Danmark skal påtage sig et internationalt lederskab og vise resten af verden, at vi kan komme i mål med den grønne omstilling. Det kan kun lykkes, hvis vi bakker op om en trebenet grøn omstilling.

En trebenet grøn omstilling fordrer, at vi både skal udbygge den vedvarende energi og elektrificere samfundet, men også at vi er nødt til at bruge energien klogere på tværs af alle sektorer. Det vil frigøre grøn energi til de energitunge sektorer, som skal omstille til en grøn energiforsyning, ikke mindst landbruget og transporten. Men det vil også gøre regningen for omstillingen lavere, fordi behovet for udbygning af den grønne energi og infrastruktur bliver mindre. Kort sagt: Den grønne omstilling bliver både hurtigere og billigere, hvis vi bruger mindre energi.

Vi har gjort det før – og vi tror på, at vi kan gøre det igen. Danmark blev verdenskendte, da det i 1990erne lykkedes os at afkoble den økonomiske vækst fra en stigning i energiforbruget. I internationalt perspektiv er dette en unik præstation.

Desværre er det ikke længere sådan. Hvis vi vil være et eksempel til efterlevelse ude i verden, skal den grønne omstilling ske så billig som mulig, og her spiller en fornuftig brug af vores energiressourcer en afgørende rolle.

SYNERGI mener:
1
Danmark skal vise verden, hvordan man bruger energien bedst


Ude i verden er Danmark kendt som et af de lande, der for alvor tør gå forrest med den grønne dagsorden – ikke mindst inden for udbygningen af vedvarende energi. Desværre halter vi bagefter, når det kommer til at bruge energien klogt. Her indtager vi en bundplacering blandt EU’s medlemsstater sammen med Bulgarien og Ungarn.

Vi mener, at Danmark kan – og skal – gøre det bedre. Det skal være et bærende princip i dansk energi- og klimapolitik, at vi skal være verdensmestre i energieffektivitet.

2
Vi skal have et nationalt, bindende mål for energieffektivitet


Danmark skal have et nationalt, bindende mål for energieffektivitet på 30 pct. i 2030 ift. 2005. Det er et mål, som ifølge EA Energianalyse både er realistisk og økonomisk rentabelt - og hvis ikke vi kommer i gang, så risikerer den grønne omstilling at blive 120-160 mia. kr. dyrere de næste tredive år. Midler, der kunne være brugt andetsteds.

Klimaet har ikke råd til, at vi venter. EU har allerede sat sig et energieffektivitetsmål på 32,5 pct. i 2030, og flere andre europæiske lande har fulgt trop med egne mål.

3
Danmark skal gå forrest med den grønne dagsorden i EU


EU fremmer princippet om ‘energieffektivitet først’, og det bør Danmark også gøre, hvis vi for alvor vil være et grønt foregangsland. Vi skal gå forrest med en ambitiøs implementering af de grønne direktiver ved at levere reelle energibesparelser og udarbejde en seriøs renoveringsstrategi, som det foreskrives i energieffektiviserings- og bygningsdirektivet.

Desuden bør Danmark gå forrest, når det handler om at sætte nye ambitiøse klimamål i EU, bl.a. i forbindelse med ’New Green Deal’ og den kommende klimalov.

Danmarks energiforbrug er stigende

Fra 2014 til 2018 steg Danmarks energiforbrug steget med 3,5 pct. Kilde: Energistyrelsens Energistatistik 2018.