MÆRKESAGER

Et Danmark uden energispild

Mindre energispild kan sikre danskerne en hurtigere og billigere grøn omstilling, der samtidig gavner danskernes trivsel og sundhed. Læs her hvad det betyder for vores klima, økonomi og velfærd.
Danmark skal have et mål for energieffektivitet på 30 pct. i 2030

30 %

Danmark bør øge de klimapolitiske ambitioner og sætte et nationalt, bindende mål for energieffektivitet i de danske bygninger og industrien.

Klimaet

SYNERGI støtter målet om, at Danmark skal reducere sit CO2-udslip med 70 pct. i 2030 og være et klimaneutralt samfund senest i 2050.

Desværre er Danmarks energiforbrug stigende, stik imod internationale anbefalinger fra bl.a. FN’s Klimapanel.

Vi spilder alt for meget energi – til trods for at vi let og rentabelt kan reducere vores energiforbrug med næsten en tredjedel frem mod 2030. Faktisk vil det gøre den grønne omstilling billigere for Danmark.

Samfundsøkonomi
Der er god økonomi i at energirenovere de danske bygninger.

Samfundsøkonomien

Klimaregningen frem mod 2030 kan blive halveret, hvis Danmark begrænser sit energispild. Det viser en rapport, som EA Energianalyse har udarbejdet for Danfoss.

Danmark kan halvere klimaregningen ved at mindske energispildet

Der ligger store gevinster for både økonomi og klima i at energirenovere: I bygningerne og erhvervslivet kan udledningen af drivhusgasser reduceres med 2,0 mio. ton CO i 2030, og de lavere energi- og brændselsomkostninger vil spare samfundet for 14 mia. kr. – foruden gevinster i form af grønne arbejdspladser, vækst og øget eksport.

Bjarke Ørsted Skolebillede (1)
Et godt indeklima i skolerne gavner børnenes helbred og indlæring.

Velfærden

Danskerne opholder sig indendørs 90 pct. af tiden. Derfor er det vigtigt, at vi sørger for, at vores børn og børnebørn kan vokse op i et grønt Danmark med sunde hjem og gode skoler

Energipolitik er også et spørgsmål om kernevelfærd om skoler, vuggestuer og plejehjem

En mere effektiv brug af energien er ikke kun et spørgsmål om klima, økonomisk vækst eller beskæftigelse: Det handler også om vores livskvalitet og velfærd. Når vi energirenoverer arbejdspladser, hjem, skoler og vuggestuer, beskytter vi samtidig børn og voksne mod f.eks. luftvejssygdomme, koncentrationsproblemer og depression.