Nyheder 27. september 2023

Rådet for Energieffektiv omstilling: Danmarks ambitioner for energieffektivitet skal være højere end EU’s

Rådet for Energieffektiv omstilling: Danmarks ambitioner for energieffektivitet skal være højere end EU’s

Rådet for Energieffektiv Omstilling er klar med en række anbefalinger til, hvordan Danmark kan gribe implementeringen af EU’s nye energieffektiviseringsdirektiv an.

Tidligere på måneden blev EU’s nye, ambitiøse energieffektivitetsdirektiv (EED) endeligt underskrevet. Det bliver en stor opgave for Danmark og de øvrige medlemsstater at implementere. Rådet For Energieffektiv Omstilling (REO), der rådgiver regeringen om energieffektivitet, har derfor lavet et bud på, hvordan regeringen og embedsværket kan gå til opgaven.

Rådet foreslår bl.a., at:

  • Danmark fastsætter et nationalt energisparemål, som er højere end kravet i EED
  • Udvide erhvervspuljen, så den favner bredere og bliver mere relevant for SMV’er
  • Lempe kommunernes anlægsloft, så fx energirenoveringer, som bidrager til at efterleve EU-kravene, undtages.
  • Regeringen forpligtes til årligt at følge op på efterlevelsen af energisparemålet over for Folketinget, herunder at anskueliggøre at målet nås

Katrine Bjerre, medlem af REO og direktør i SYNERGI, er glad for det høje ambitionsniveau i rådets forslag.

”Vi har en stor og vigtig opgave med at implementere EED på den bedst mulige måde i Danmark. Energieffektiviseringer i offentlig og privat regi er ikke kun en enorm gevinst for klimaet, men gavner også både dansk eksport og økonomi.

Jeg er derfor glad for, at vi i Rådet for Energieffektiv Omstilling nu kan lancere en række råd og anbefalinger til en fornuftig og ambitiøs implementering af EED i Danmark. Jeg håber, Lars Aagaard og hans ministerium lader sig inspirere og tager anbefalingerne med i det videre arbejde, der meget gerne må munde ud i en ambitiøs, holistisk og national strategi for energieffektivitet,” siger Katrine Bjerre.

Direktivet betyder, at Danmark og resten af medlemsstaterne i EU nu skal i gang med et omfattende arbejde for at mindske energiforbruget. Helt konkret forpligter medlemslandene sig til at skære 11,7 pct. af det forventede energiforbrug i 2030.

Det er dog ikke nok at spare på energien i fællesskab. De enkelte lande skal også mindske deres eget energiforbrug og energispild. Medlemslandenes individuelle energispareforpligtelse næsten fordobles fra 0,8 pct. af energiforbruget om året til gennemsnitligt ca. 1,5 pct. i perioden 2024 til 2030.

Krav om energibesparende initiativer vil også være virkeligheden for den offentlige sektor. Med det nye direktiv skal energiforbruget her hvert år reduceres med 1,9 pct. Samtidig skal 3 pct. af den offentlige bygningsmasse årligt energirenoveres op til en høj energistandard.

Energirenoveringen af bygningsmassen er et vigtigt element i den grønne omstilling, da bygninger er knyttet til 40% af EU’s energiforbrug og ca. en tredjedel af CO2-udledningerne. I kølvandet på det nye energieffektiviseringsdirektiv skal regeringen fremlægge sit bud på, hvordan den har tænkt sig at opfylde de nye, skærpede krav.

Læs flere detaljer og alle REO’s anbefalinger her.

Læs mere om EU’s nye Energieffektiviseringsdirektiv her.

Om Rådet for Energieffektiv Omstilling

Rådet for Energieffektiv Omstilling er et uafhængigt råd, hvis primære opgave er at rådgive ministeren og ministeriet i forbindelse med udvikling, koordinering og gennemførelse af en samlet energispareindsats. Derudover skal rådet bidrage til at understøtte reduktionen i udledningen af drivhusgasser og understøtte Danmarks position på energieffektiviseringsområdet nationalt såvel som internationalt. Rådet er uafhængigt og kan på eget initiativ komme med forslag og anbefalinger til den siddende minister.

Rådet har tidligere heddet Energisparerådet. Rådet ledes af en formand udpeget af ministeren. Den nuværende formand er Gunde Odgaard, sekretariatsleder i BAT-kartellet.

Aktuelt

Vis alle

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i artikler, rapporter, pressemeddelelser og anden kommunikation fra SYNERGI.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev