Pressemeddelelser 20. oktober 2020

”Man skal ikke bruge løs af energien, bare fordi den er grøn”

 

PM: ”Man skal ikke bruge løs af energien, bare fordi den er grøn”

SYNERGI, IDA, Dansk Byggeri, Bat Kartellet og Danske Arkitektvirksomheder holdt i går konference om Danmarks grønne omstilling med fokus på energieffektivitetens rolle. Læs her en kort gennemgang af konferencen eller se den på linket i bunden af nyheden.

Første del af konferencen ”Vejen mod 2030 – et Danmark uden energispild” satte fokus på, hvordan vi skaber et mere energieffektivt Danmark. Boligminister Kaare Dybvad åbnede konferencen og understregede, at energien skal bruges smart, og at energieffektiviseringer derfor er et vigtigt element, hvis Danmark skal nå reduktionsmålet på 70 % i 2030.

Man skal ikke bruge løs af energien, bare fordi den er grøn. Sådan bør man ikke stille det op, fx bliver forbruget billigere, hvis vi sparer på energien - også selv om den er grøn, pointerede Kaare Dybvad blandt andet.

Anden del var centreret om klimapartnerskabernes bud på erhvervslivets bidrag til den grønne omstilling. Her talte Mads Nipper, CEO i Grundfos, som repræsentant for klimapartnerskab for produktionsvirksomheder og Ingrid Reumert, chef for bæredygtighed og kommunikation i VELUX, som repræsentant for klimapartnerskab for bygge- og anlægsbranchen. Mads Nipper kaldte det bl.a. for en ”nonsens-diskussion”, at vi enten skal udbygge den grønne energi eller energieffektivisere – vi skal gøre begge dele. Han kaldte det også uambitiøst kun at sigte efter at fordoble den grønne danske eksport, fordi efterspørgslen ventes at blive mangedoblet (op mod 560 % ifølge Damvad Analytics) de kommende år, og fordi danske virksomheder er blandt verdens bedste til at levere de efterspurgte grønne løsninger. Hertil understregede han også, at danske produktionsvirksomheder siden 1990 har reduceret udledningen med 65 %, hvilket primært har været drevet af energieffektiviseringer. Det viser, at energieffektivitet virker.

Ingrid Reumert slog et slag for, at der også skal stilles krav til den offentlige bygningsmasse på regionalt og kommunalt plan. I dag er der kun krav til de statslige bygninger, men tre ud af fire kommunale bygninger har i dag et ringe energimærke. Og energirenovering handler ikke kun om CO2, men også om sundhed, indeklima og alle de positive afledte effekter, som energieffektiviseringer også fører med sig.

Budskabet fra begge klimapartnerskaber var klart: De er ikke bange for, at der blev stillet krav fra politisk side – tværtimod.

De to oplæg var efterfulgt af en dialog mellem Signe Munk (SF) og Tommy Ahlers (V), og her var Signe Munk bestemt ikke uenig i beskeden om flere krav:

”Vi er nødt til at sætte krav til kommunerne om energirenovering, ellers kommer de ikke i gang,” siger Signe Munk.

Den sidste tredjedel af konferencen handlede om organisationernes klimaplaner frem mod den grønne omstilling, hvor Anne Højer Simonsen (DI) og Thomas Damkjær Petersen (IDA) bidrog med deres perspektiver.

SYNERGIs bestyrelsesformand Bendt Bendtsen rundede dagen af og mindede politikerne om, at selvom Danmark skaber mange flotte grønne resultater, så er der plads til forbedring. Danmark skal først og fremmest implementere den europæiske lovgivning, som allerede er vedtaget. Men Danmark skal også gå forrest, hvis vi fortsat skal være det forbillede, som resten af verden lader sig inspirere af.

IDA, DI Dansk Byggeri, Bat Kartellet, Danske Arkitektvirksomheder og SYNERGI vil gerne takke oplægsholdere, debattører og alle, som deltog og bidrog til debatten i dag – online såvel som fysisk.

Se eller gense konferencen her.

Oplægsholdere og debattører:

- Boligminister Kaare Dybvad

- Professor og medlem af Klimarådet Per Heiselberg

- Direktør i Forsikring og Pension Kent Damsgaard (Klimapartnerskab for finanssektoren)

- CEO i Grundfos Mads Nipper (Klimapartnerskab for produktionsvirksomheder)

- VP i VELUX Ingrid Reumert (Klimapartnerskab for bygge- og anlægssektoren)

- Vicedirektør i DI Anne Højer Simonsen

- Formand for IDA Thomas Damkjær Petersen

- MF for SF Signe Munk

- MF for Venstre Tommy Ahlers

- Bestyrelsesformand for SYNERGI Bendt Bendtsen

For spørgsmål ring da via 3066 7784 eller skriv til am@synergiorg.dk.

Deltagerne holdt afstand og hilste corona-venligt med albuen.

Boligministeren, Kaare Dybvad, holdt konferencens åbningstale.

Her ses Mads Nipper, CEO for Grundfos, som taler om vigtigheden af energieffektivitet i danske produktionsvirksomheder.

Deltagerne talte sammen med afstand.

Aktuelt

Vis alle

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i artikler, rapporter, pressemeddelelser og anden kommunikation fra SYNERGI.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev