Pressemeddelelser 16. november 2020

Hård EU-kritik af Danmarks grønne indsats

PM: Hård EU-kritik af Danmarks grønne indsats

Både EU-Kommissionen og Buildings Performance Institute Europe (BPIE) retter en usædvanlig hård kritik af Danmarks ambitioner og arbejde for at opfylde sine grønne EU-forpligtelser. SYNERGI-formand Bendt Bendtsen er enig i kritikken og undrer sig over Socialdemokratiets politiske forvandling i overgangen fra oppositions- til regeringsparti.

Danmarks ambitioner for at sænke energiforbruget er ”meget lave” og skraber bunden med lande som Ungarn og Malta. Danmark ventes som et af få EU-lande at øge sit energiforbrug frem mod 2030 og dermed bidrage negativt til EU’s fælles 2030-mål om at spare på energien. Sådan lyder EU-Kommissionens evaluering af Danmarks klima- og energiplan.

Det anerkendte institut BPIE supplerer og skriver i en rapport, at Danmark heller ikke overholder en anden af sine EU-forpligtelser, kravet om at udarbejde en såkaldt langsigtet renoveringsstrategi. Danmark har indleveret en mangelfuld strategi, der ikke lever op til minimumskravene, konkluderer BPIE. Instituttet kritiserer bl.a. Danmark for ikke at have en energisparepolitik for offentlige bygninger og for ikke at have sat energisparemål for hele bygningsmassen i 2050.

SYNERGIs bestyrelsesformand, Bendt Bendtsen, er helt på linje med kritikken. Han har svært ved at se den grønne tråd i regeringens politik, som han mener står i direkte modsætning til Socialdemokratiets holdning, da partiet var i opposition.

”Det er i den grad usædvanligt, at Socialdemokratiet tilsyneladende helt har glemt sine grønne ambitioner og på eget initiativ underkendt sine forslag fra tiden i opposition. Husk på, at regeringen er valgt på det grønneste mandat nogensinde, og at der er opbakning fra både blå og rød side af Folketinget til fx at stille krav om at spare på energien i alle offentlige bygninger,” siger SYNERGI-formanden.

Bendt Bendtsen henviser særligt til Socialdemokratiets plan ”Danmark skal igen være en grøn stormagt” fra 2018. Her skriver partiet bl.a., at:

- ”vi skal sætte et ambitiøst energieffektiviseringsmål (…) der går længere end det minimumskrav, EU har sat.”

- der bør ”sættes krav til kommunale og regionale bygninger om at spare på energien.”

I dag kan danskerne se meget langt efter de høje ambitioner i Danmark. I stedet har EU-Kommissionen overhalet den danske regering indenom og for nylig foreslået energisparekrav for hele den offentlige sektor. Det har Kommissionen efter eget udsagn, bl.a. fordi renoveringer af offentlige bygninger kan give ”store energibesparelser” og skabe ”sundere og mere komfortable bygninger for borgerne.”

Bendt Bendtsen undrer sig over, at ærkesocialdemokratisk politik som gode forhold for elever i folkeskolen og offentligt ansatte ikke prioriteres gennem en ambitiøs renoveringsstrategi af offentlige bygninger. Han har svært ved at se de gode argumenter for sporskiftet hos Socialdemokratiet siden 2018.

”For to år siden ville Socialdemokratiet gå længere end det EU-mål for energieffektivitet, som vi i dag ikke er i nærheden af at opfylde. For to år siden havde Socialdemokratiet en klar og fornuftig ambition om at høste de massive energi-, CO2- og sundhedsgevinster, der ligger i at renovere offentlige bygninger i elendig forfatning. Jeg har svært ved at se det logiske eller fornuftige i, at det tilsyneladende ikke længere er noget, regeringen går ind for,” siger Bendt Bendtsen, der påpeger, at de sparede el- og varmeudgifter endda vil gøre rigtig mange renoveringer af offentlige bygninger rentable inden for en kort årrække.

Samlet kan det spare 14 mia. kr., godt halvdelen af ekstraregningen for at nå CO2-målet 2030, at mindske energispildet i Danmark.

SYNERGIs bestyrelsesformand er tilgængelig for yderligere kommentarer til medierne via tlf. 3066 7784 og am@synergiorg.dk.

 

Tabellen er udarbejdet pba. data fra EU-Kommissionens NECP evalueringer

Tabellen er udarbejdet pba. data fra EU-Kommissionens NECP evalueringer

Aktuelt

Vis alle

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i artikler, rapporter, pressemeddelelser og anden kommunikation fra SYNERGI.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev