Pressemeddelelser 12. oktober 2020

Gør din bolig grønnere med tilskud fra Bygningspuljen

PM: Bygningspuljen

En ny statslig pulje gør det mere attraktivt at energirenovere sin bolig. Således er der nu gode muligheder for, at de danske boligejere kan bidrage til klimakampen ved at reducere deres energiforbrug, deres energiudgifter og tilmed få et rarere hjem at være i.

Torsdag den 15. oktober træder Bygningspuljen i kraft. Og hvad er så det, vil mange nok spørge. Det korte svar er, at det er en statslig pulje, der skal være med til at sætte gang i energiforbedringer af danskernes boliger og dermed også få husejerne til at bidrage positivt til klimaet.

Det betyder, at man som boligejer blandt andet kan søge tilskud til udskiftning af utætte vinduer, bedre isolering, konvertering fra oliefyr til varmepumper og andre tiltag, der mindsker energiforbruget. Det er gode nyheder for de danske boligejere, der nu kan få tilskud til energirenoveringer, som kan give rigtig store besparelser på energiregningen. Og en lavere energiregning er ikke kun godt for den lille privatøkonomi, men også for det store klimaregnskab.

”Bygningspuljen er en rigtig god mulighed for de danske boligejere til at sænke udgifterne til varme og forbedre indeklimaet. Rigtig mange energirenoveringer tjener i forvejen sig selv hjem relativt hurtigt, og med bygningspuljen bliver det nu endnu mere attraktivt at foretage energirenoveringer i sin bolig. Jeg håber, at rigtig mange vil bruge muligheden til gavn for privatøkonomien, klimaet og den lokale håndværker”, siger direktør i SYNERGI, Katrine Bjerre M. Eriksen.  

Puljens tilskudsloft går op til 30 pct. af den forventede pris på renoveringen. For et almindeligt parcelhus betyder det ifølge Energistyrelsen, at man fx vil kunne modtage tilskud på ca. 17.000 kr. for efterisolering af loft, 68.000 kr. for udskiftning af alle facadevinduer og 28.000 kr. for konvertering til varmepumpe.

Fordele ved energirenoveringer

Der er mange fordele ved at energirenovere sin bolig. Investeringen tjener oftest sig selv ind og mere til i løbet af en relativt kort årrække gennem sparede udgifter til fx varme. Samtidig betyder energirenoveringer, at boligen kan få et bedre energimærke og dermed sælges til en højere pris. Ifølge Dansk Byggeri er den gennemsnitlige gevinst ved at forbedre boligen ét energimærke ca. 50.000 kr.

Boliger i bedre stand er også rarere at være i og øger vores livskvalitet. En bolig med bedre indeklima gør os både mere produktive og mindre syge, så vi i lavere grad får sygdomme som astma, forkølelse og influenza.

Hertil kommer, at energirenoveringer også bidrager til den grønne omstilling. Når vi bruger mindre energi, så forurener vi mindre og udleder mindre CO2.

Sidst, men bestemt ikke mindst, er renoveringer med til at skabe gode danske jobs til bl.a. lokale håndværkere.

Søg allerede i år

Tilskudsordningen er målrettet helårsboligejere og kan dermed søges af alt fra private husejere til almene boligforeninger.

Tilskuddet søges via Energistyrelsens hjemmeside, hvor der også findes en grundig vejledning, ligesom man også kan kontakte Energistyrelsen på tlf. 33 92 67 00.

Bygningspuljen løber til og med 2026, men da der er afsat 245 mio. kr. til puljen alene i år, er det med at få søgt, før det er for sent at få del i de mange 2020-midler.

Aktuelt

Vis alle

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i artikler, rapporter, pressemeddelelser og anden kommunikation fra SYNERGI.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev