Pressemeddelelser 09. marts 2020

Kære politikere, lyt til Klimarådet og stop Danmarks energispild

Kære politikere, lyt til Klimarådet og stop Danmarks energispild

Klimarådet har i dag præsenteret rapporten ”Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion – retning og tiltag for de næste ti års klimaindsats i Danmark”, hvor Klimarådet giver sit bud på, hvordan Danmark skal nå 70-procentmålsætning i 2030.

Klimarådet slår endnu en gang fast, at energibesparelser er en vigtig del af en samfundsøkonomisk og balanceret grøn omstilling. Klimarådet henviser blandt andet til beregninger fra Ea Energianalyse, der viser, at hvis der ikke gennemføres tilstrækkeligt med energieffektiviseringer, vil de samlede økonomiske omkostninger for at nå 70-procentsmålet stige med omkring 14 mia. kr. over perioden 2020-2030.

SYNERGIs direktør, Katrine Bjerre M. Eriksen, er enig med Klimarådets betragtninger:

”Klimarådet har blik for bredden i Danmarks grønne omstilling. Vi skal i mål med 70-procentsmålet i 2030. Det kræver bl.a., at vi bruger energien bedre, end vi gør i dag. Derfor er jeg meget tilfreds med, at Klimarådet har fokus på, at den grønne omstilling skal ske se omkostningseffektivt som muligt, så vi kan være et eksempel til efterlevelse i verden. Energieffektivitet er et vigtigt element for at sikre, at vi når billigst og hurtigst i mål med den grønne omstilling. Den billigste energi er den, som vi ikke bruger, og analysen fra Ea Energianalyse viser, at vi kan halvere regningen frem mod 2030, hvis vi også energieffektiviserer.”

Det går ikke hurtigt nok

Klimarådet peger på, at selvom der er god økonomi i energieffektiviseringer, så gennemføres de ikke hurtigt nok. Derfor skal der virkemidler til, så Danmarks energisparepotentiale kan realiseres. Blandt andet foreslår Klimarådet, at industriens energispareordning skal genindføres, bygningsreglementets krav til energieffektive bygninger skal håndhæves hårdere, ESCO-modeller skal udbredes, og der bør stilles krav til energirenovering af kommunale og regionale bygninger. Klimarådet kigger også på afgiften for overskudsvarme, hvor de anbefaler, at certificeret overskudsvarme bør være afgiftsfrit.

Klimarådets konkrete anbefalinger til energieffektive virkemidler vækker glæde hos Katrine Bjerre M. Eriksen, som håber politikerne tager anbefalingerne med i forhandlingerne om Danmarks klimahandlingsplan:

”Politikerne skal lytte til Klimarådets anbefalinger og implementere dem hurtigst muligt. Vi skal bruge jordens ressourcer bedre og stoppe Danmarks energispild for klimaet, klodens og vores børn og børnebørns skyld. Klimakrisen venter ikke på, at vi er klar. Verdens øjne hviler på Danmark. Vi skal vise verden, at det er muligt at gennemføre en grøn omstilling, skabe vækst og spare på energien. Et grønt dansk globalt lederskab vil dog ikke alene gavne klimaet men også Danmarks grønne virksomheder, der skaber eksport, arbejdspladser og vækst.”

Om SYNERGI

SYNERGI er en interesseorganisation, der arbejder for en mere effektiv brug af energien – både i industrien og i de danske hjem. SYNERGI består af Danfoss, Grundfos, ROCKWOOL, VELUX, Dansk Energirådgivning, Boligselskabet Sjælland og SustainSolutions. Sammen sikrer vi, at vi med energieffektive teknologier får mere ud af mindre. Med banebrydende løsninger og rådgivning bidrager vi til global bæredygtighed og forbedret livskvalitet for danskere og for mennesker over hele verden.

Aktuelt

Vis alle

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i artikler, rapporter, pressemeddelelser og anden kommunikation fra SYNERGI.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev