Debatindlæg 21. november 2023

Lad os placere PtX-anlæg strategisk og afsætte den grønne overskudsvarme til fjernvarmenettet 

Debat: Lad os placere PtX-anlæg strategisk og afsætte den grønne overskudsvarme til fjernvarmenettet

Indlægget er bragt i Altinget den 21. november. 

Danmarks 2045-mål er krævende. Vi skal udrulle meget mere grøn sol- og vindenergi. Vi skal energieffektivisere vores industri og bygningsmasse. Vi skal udnytte overskudsvarmen og sikre grøn varme.

Og så skal vi elektrificere og producere grøn brint gennem Power-to-X (PtX), så vi kan få omstillet de sektorer, der i dag er afhængige af fossile brændsler. 

En af de sektorer er transportsektoren. Den står ifølge IEA for knap en fjerdedel af verdens samlede CO2-udledninger. Omstillingen af transportsektoren bliver derfor en stor global udfordring – men for vores lille andedam er den grønne PtX-revolution også en enestående mulighed.

For ikke nok med at regeringens visioner om Danmark som PtX-storproducent skal gøre os klimaneutrale i 2045, så kan det også blive et gyldent eksporteventyr for danske virksomheder, der producerer PtX-teknologi.

Tallene taler for sig selv
Udviklingen er kærkommen – både for den danske økonomi og i særdeleshed for den grønne omstilling. Men den stiller strenge krav til vores energisystem og kommer til at lægge beslag på en stor del af vores dyrebare vindenergi. 

Energistyrelsen vurderer i sin seneste fremskrivning, at Danmarks elbehov bliver næsten seksdoblet frem mod 2050. Andre taler endda om endnu højere tal. Heraf kommer produktionen af PtX ifølge fremskrivningen alene til at kræve mere end 160 terawatt-timer elektricitet.

Til sammenligning producerede danske vindmøller i 2022 19 terawatt-timer grøn strøm. PtX-produktionen isoleret set vil derfor kræve mere end en ottedobling af den nuværende vindproduktion.

Læg dertil den forventede stigning i elforbruget til især det voksende antal af datacentre i Danmark. Og et også stigende strømforbrug til vores hjem. 

Tallene taler for sig selv: PtX-eventyret kommer til at koste vind – masser af vind. Der er derfor brug for at tage hul på diskussionen om, hvordan vi skal udvikle PtX-industrien, så fremtidens grønne energisystem kan rumme den, og så vi rent faktisk når i mål med et fuldt grønt energisystem i tide.

Den tidligere regerings PtX-strategi fra 2021 er en god start, men der er stadig en række ting, vi skal tage stilling til.

Grøn katalysator
Først og fremmest skal vi sikre, at PtX-produktionen bliver så effektiv som muligt, så den ikke bruger mere el end højest nødvendigt.

Energieffektivisering er den afgørende katalysator for, om vi kan lykkes med den grønne omstilling, ikke mindst når andre store energislugere i fremtiden ligeledes efterspørger mere grøn strøm.

Vi har de energieffektive teknologier til rådighed, men spørgsmålet er, om dagens krav og incitamenter er nok til at sikre, at de nye anlæg gør brug af dem, så energispildet bliver så lavt som muligt.

For det andet skal vi udnytte den enorme overskudsvarme fra PtX-produktionen til gavn for den grønne omstilling af varmesystemet.

Et forskerhold med professor i energiplanlægning Brian Vad Mathiesen i spidsen vurderer, at overskudsvarme fra blandt andet PtX-produktionen sammen med geotermi kan dække hele Danmarks fjernvarmebehov i 2045.

Overskudsvarmen kan altså skubbe både fossil varme og den kontroversielle biomasse helt ud af fjernvarmesystemet. Den mulighed er for god at takke nej til. Men det kræver planlægning, så vi sørger for, at PtX-anlæggene bliver placeret der, hvor der er aftagere til overskudsvarmen.

Og det kræver ikke mindst, at vi får gjort op med bureaukratiske benspænd, der hæmmer den grønne omstilling, som eksempelvis prisloftet på overskudsvarme.

Den rette placering
Sidst, men ikke mindst skal vi sikre, at fremtidens PtX-fabrikker er med til at balancere energisystemet, så der hele tiden er tilstrækkelig grøn strøm til alle forbrugere – store som små.

Her kan PtX-anlæggene med den rette planlægning være med til at udjævne energiforbruget ved at aftage den grønne energi på de rigtige tidspunkter; når vinden blæser og solen skinner.

Hvis regeringens drøm om et storladent PtX-eventyr skal blive til virkelighed, kræver det, at vi går vores energiplanlægning efter i sømmene. Vi bør fremadrettet blive bedre til at koble sektorerne sammen og placere PtX-anlæggene på en hensigtsmæssig måde.

Anlæggene skal samtidig også have god adgang til vind og sol og fordelagtige vilkår for at afsætte overskudsvarmen til fjernvarmenettet, så den grønne varme kan ledes ud i de danske hjem.

PtX-revolutionen banker på døren med en drøm om klimaneutralitet i 2045. De politiske visioner er der, og de danske virksomheder har de energieffektive løsninger og teknologier klar.

Men skal Danmark gøre PtX-eventyret til virkelighed, skal vi sikre de rette rammer for, at produktionen sker så grønt og effektivt som muligt.

Aktuelt

Vis alle

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i artikler, rapporter, pressemeddelelser og anden kommunikation fra SYNERGI.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev