Pressemeddelelser 20. april 2022

Blandet udspil til en grøn skattereform - vigtige beslutninger skubbes til forhandlingslokalet

Blandet udspil til en grøn skattereform - vigtige beslutninger skubbes til forhandlingslokalet

En fond til grøn omstilling på 7 mia. kr. og et udvidet energisyn. Det er nogle af de vigtige supplerende elementer i udspillet til en CO2-afgift, som i dag blev offentliggjort af regeringen.

Af de 7 mia. er knap halvdelen øremærket CCS og fiskeri. Dermed er der 1,9 mia. kr. til andre områder samt en reserve på 1,8 mia. i perioden 2025-2030.

”Heller ikke i dag (efter ”Danmark Kan Mere II”-udspil i går, red.) er der det helt store at juble over, hvis man arbejder for at mindske energispildet i Danmark. Der er dog muligheder i omstillingsstøtten til virksomhederne – selv om mange af midlerne er øremærket CCS og fiskeri. Jeg havde gerne set, at midlerne blev udbudt teknologineutralt, så de kunne komme flere virksomheder til gode, og så virksomhederne selv kunne vurdere, hvilke værktøjer der passede til lige netop deres grønne omstilling. Der er store potentialer for at reducere energiforbruget i virksomhederne, og det er helt afgørende, at den endelige aftale også bidrager til den grønne, energieffektive omstilling af virksomhederne. Det er godt for klimaet, og det er godt for konkurrenceevnen med et lavt energiforbrug. Det håber jeg, både opposition og støttepartier vil bringe ind i forhandlingerne,” siger Katrine Bjerre M. Eriksen.

Regeringen ønsker også at udvide energisynene i de største virksomheder. Energisynet skal give virksomhederne et overblik over deres energiforbrug og -besparelsespotentiale og kan derfor medvirke til at nedbryde en stor barriere for energieffektiviseringer: Nemlig manglende viden og indsigt i potentialer.

I dag er ca. 1.100 virksomheder omfattet af ordningen, men det tal skal forøges med ca. 300, hvis det står til regeringen.

”Det er positivt, at regeringen lægger op til at udvide energisynet. Vi ved fra tidligere evalueringer af energisynet, at det for langt de fleste virksomheder bidrager til at styrke overblikket over deres energiforbrug. Den viden er selvsagt vigtig, hvis virksomheden skal agere og investere i et lavere energiforbrug – og det skal de, for det giver simpelthen ikke mening kun at satse på konvertering fra fossile energikilder og CCS. Vi skal have udnyttet potentialerne i alle grønne teknologier,” mener Katrine Bjerre M. Eriksen.

Aktuelt

Vis alle

Hold dig opdateret!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i artikler, rapporter, pressemeddelelser og anden kommunikation fra SYNERGI.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev